Център за психофизиологични изследвания

Детектор на лъжата

Често задавани въпроси

Колко време продължава полиграфското изследване ?

Основният параметър, който влияе на продължителността на полиграфското изследване, е сложността на изследваната тема и модела на теста, който ще се приложи от полиграфиста. Обикновено полиграфското изследване продължава около един час и половина до два.

Емоционалното вълнение на изследваното лице влияе ли на резултатите от полиграфското изследване ?

Емоционалното вълнение и притеснение при изследваното лице е често срещано и нормално явление, но то по никакъв начин не влияе на резултатите от изследването, защото апаратурата се настройва индивидуално към всяко лице и неговото актуално емоционално и нервно състояние в момента на провеждане на процедурата. Настройването на апаратурата към изследваното лице се осъществява от полиграфиста чрез предварителен тест, който също така представлява и „генерална репетиция" преди същинския тест по темата на изследването.

Колко процента е достоверен резултатът от полиграфското изследване ?

Достоверността на полиграфското изследване е изключително висока. Историята на полиграфския метод и практиката доказват, че 96-99 % от получените резултати са напълно обективни и съответстващи на реалността. Заради високата надеждност и ефективност на метода, той се използва в службите за сигурност по цял свят като ФБР, ЦРУ, ФСБ, МОСАД, МВР и много други.

Кой има право да получи резултатите от полиграфското изследване ?

Данните от резултата на полиграфското изследване се издават само на поръчителя на изследването. Тази информация е конфиденциална и не подлежи на публично разпространение, освен с изричното разрешение на поръчителя на изследването.

Полиграфското изследване може ли да послужи като доказателство в съда ?

В Българския съд полиграфското изследване не може да послужи като доказателство, но може да се използва като допълнение и спомагателно средство към разследването.

Кои лица не подлежат на полиграфско изследване ?

Лицата, които не подлежат на полиграфско изследване са:
-страдащите от сериозни сърдечно-съдови заболявания;
-страдащите от сериозни психически заболявания;
-бременни жени в късен етап на бременността, освен в случаите, когато имат предварителна консултация и разрешение от лекар да се подложат на процедурата;
-непълнолетни лица, освен с предварително знание и разрешение от страна на родителите/настойниците;
-лица, които са под влияние на опиати или силно действащи препарати.

Може ли да бъде излъган полиграфа ?

Това е често задаван въпрос, относно който има много изписани теми в интернет пространството. Информацията, която се предоставя е почти във всички случаи подвеждаща и има по-скоро развлекателен характер. Експертите в областта на полиграфското изследване са категорични, че манипулация над полиграфа е почти невъзможна, освен в много редки случаи, в които има лица с предварителна психофизиологична подготовка, която се предоставя на агенти в сферата на сигурността, но дори и при предварително подготвени лица, подобни манипулации ясно се виждат и фиксират от полиграфиста, а това води до прекратяване на изследването и третиране на подобен вид противодействие като наличие на лъжа и умишлено възпрепятстване на процедурата.

Какво предлагаме?

Публикации

Контакти

гр.Пловдив, кв.Кършияка
ул."Иван Рилски" N52
Тел. 0700 111 60; 088 60 60 266
e-mail: detector.na.lajata@gmail.com

Карта