Център за психофизиологични изследвания

Детектор на лъжата

Полиграфска процедура

Продължителността на едно изследване може до варира от час и половина до четири. Времетраенето пряко зависи от естеството на случая и от броя на допълнителните тестове, които са необходими за получаване на категоричен резултат. Преди започване на полиграфското изследване е необходимо да се премине през следните етапи:

1. Заявка за полиграфско изследване.

След предварителна уговорка между поръчителя на изследването и полиграфския център, се насрочва среща, на която ще бъдат обсъдени и уточнени случая/темите за изследване и необходимата информация около тях, което ще послужи за формулирането на въпросите, които ще се задават по време на теста. След като се уточнят всички детайли относно случая/темите за изследване, се подписва договор за провеждане на полиграфско изследване и се заплаща необходимата сума. Поръчителят трябва да има предварителното съгласие на изследваното лице, за да бъде подложено на процедурата.

2. Формулиране на въпросите

След като се уточни темата на изследването и се събере необходимата информация за съставянето на конкретни въпроси, полиграфистът избира точния формат на теста, който ще бъде проведен с изследваното лице.

3. Провеждане на полиграфското изследване.

Изследването се провежда в специализирана за целта лаборатория в офиса на Центъра за психофизиологични изследвания или в помещение, осигурено от поръчителя, което след предварителен инструктаж от полиграфиста, ще отговаря на необходимите изисквания.
Първият етап от изследването се нарича предтестово интервю (психологическа беседа) - в него изследваното лице бива запознато с цялата предстояща процедура. Важно е да се отбележи, че нито един въпрос не може да бъде зададен без знанието и разбирането на смисъла му от изследваното лице. Целта на този етап е то да бъде запознато с цялата процедура и въпросите, които ще му бъдат задавани, за да се елиминира в него напрежението от неизвестното и фокусът на внимание да бъде изцяло върху темата на изследването.
След провеждане на предтестовото интервю, следва инструменталната част – това е самият тест (моментът, в който изследваното лице отговаря на въпросите по темата с прикрепени датчици към тялото). В този момент се записват физологичните реакции на изследваното лице, след като отговори на зададените му предварително обсъдени въпроси. Записът на физиологичните реакции се нарича полиграма и се провежда няколко пъти.

4. Оценяване на резултатите.

Получените полиграми се оценят от полиграфиста по стандартизираната методика на Клийв Бакстър. След това се изпращат за повторно оценяване от независим екип от полиграфисти за качествен контрол.

5. Резултати от изследването.

Резултатите се представят в писмен вид, единствено на възложителя на изследването, като може да бъде предоставен и аудио и видео запис, който е предварително заявен. Всяка получена информация по време на изследването или интервюто, както и резултатите от изследването са конфиденциални.

Какво предлагаме?

Публикации

Контакти

гр.Пловдив, кв.Кършияка
ул."Иван Рилски" N52
Тел. 0700 111 60; 088 60 60 266
e-mail: detector.na.lajata@gmail.com

Карта